REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Security Eye Finland Oy, Tammimäenkatu 6, 20320 Raisio, Puhelin 0207199830

2. Rekisteristä vastaava
Security Eye Finland Oy:n markkinointiosasto vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Security Eye Finland Oy:n markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on Security Eye Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, uutiskirje- ja kampanjalistojen ylläpitäminen, Security Eye Finland Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakastietojen perusteella luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Yritys ja toimenkuva
Tuotetiedot ja/tai kiinnostuksen kohteet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Security Eye Group:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, yhteydenottolomakkeista sekä kolmansien osapuolien ylläpitämistä yritystietokannoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä säilytetään Security Eye Group:n hallinnoimilla palvelimilla, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.